Je tažké bojovat s neviditelným ochorením

Odhalme rakovinu krvi

Je tažké bojovat s neviditelným ochorením. Odhalme spolu onkologické ochorenia krvi. Podelte sa o svoj príbeh.


Novinky

Psychologická podpora pre pacientov s rakovinou krvi

 

Video prináša pohlad psychologicky na prežívanie šoku z diagnózy, ako aj skúsenosti pacientov, ktorým psychologické poradenstvo pomáha lahšie znášat prežívanie onkologického ochorenia.
Video bolo pripravené v spolupráci s PhDr. Andreou Križanovou, PhD., ktorá pôsobí v Lige proti rakovine.

Pozrite si video >

Príbeh Zuzany – diagnóza mnohopocetný myelóm

 

Pozrite si príbeh Zuzany, ktorá hovorí o svojich problémoch na ceste k liecbe mnohopocetného myelómu, ale aj o tom, ako sa dá ochorenie lepšie zvládat s pomocou rodiny a podpory pacientskeho združenia.

Pozrite si video >

Život s diagnózou rakovina krvi

 

Video popisuje príbeh Maroša a Mirky, ktorí hovoria o svojich problémoch na ceste k liecbe rakoviny krvi. V osobných výpovediach poukazujú na možné riešenia ako ochorenie lepšie zvládat s pomocou rodiny, pacientov a podpory pacientskych združení.

Pozrite si video >

Búrame mýty o rakovine krvi

 

Video poskytuje pacientom a ich blízkym informácie o rakovine krvi. Jeho cielom je zjednodušit hladanie overených informácií o najcastejších typoch rakoviny krvi ako sú leukémie, lymfómy a mnohopocetný myelóm. Video bolo pripravované v spolupráci s MUDr. Evou Mikuškovou, PhD. a Doc. MUDr. Lubošom Drgonom, CSc., MHA.

Pozrite si video >

Svetový den boja proti rakovine

Liga proti rakovine

4. február je už tradicne známy ako Svetový den proti rakovine. Zvyšujúci sa pocet onkologických pacientov na Slovensku je dôvodom, preco chce Liga proti rakovine upriamit pozornost na možnosti, ako môžeme predchádzat alebo znížit riziko vzniku onkologických ochorení.

Leták na stiahnutie >

Globálny prieskum u lymfómových pacientov 2018 je spustený!

Lymfoma Slovensko

Pacienti a rodinní príslušníci, podelte sa o vašu skúsenost s ochorením a liecbou a vyplnte tento DOTAZNÍK. V roku 2016 tento dotazník vyplnili pacienti zo 72 krajín, toto je po prvýkrát, co sa do neho zapája aj Slovensko.

Viac informácií >

Odhalme rakovinu krvi

 

Prvá konferencia o hodnote zdravotnej starostlivosti pre pacientov s hemato-onkologickými ochoreniami na Slovensku.

Viac informácií >

Varovné príznaky ochorení krvi

Hematologický pacient

Prvé príznaky hematologických ochorení sú casto neurcité, a tak im pacienti (a žial niekedy aj ich lekári) nevenujú dostatocnú pozornost. Vcasné stanovenie diagnózy je však klúcové pre úspech liecby.

Pozrite si video >

Siet psychológov

Liga proti rakovine

Liga proti rakovine poskytuje bezplatné služby psychológov pre pacientov a rodinných príslušníkov.

Zoznam psychológov >

Sprievodca právami pacienta

AOPP

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) pripravila informacnú brožúru, ktorá má pomôct pacientom zorientovat sa v ich právach v zdravotnej a sociálnej oblasti.

Viac informácií >

Paliho príbeh

Lymfoma Slovensko

Príbeh Paliho, športovca - boxera, no zároven aj lymfómového pacienta, ktorý upozornuje na dôležitost vcasnej diagnostiky lymfómu.

Pozrite si video >

Lymfóm a rodicovstvo

Lymfoma Slovensko

Projekt Lymfóm a rodicovstvo sa snaží upozornit a zlepšit informovanost mladých onkopacientov o možnostiach zachovania plodnosti pred liecbou.

Pozrite si video >

Nové císlo casopisu Krvinka

Hematologický pacient

Štvrtá tohtorocná Krvinka bude venovaná liecbe v zahranicí a právam pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nebudú chýbat príbehy pacientov, úspešný prípad z právnej poradne a novinky z nášho združenia.

Publikácia na stiahnutie >